Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства"
Опис: Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 07- управління та адміністрування, 072 - фінанси, банківська справа та страхування, магістр.
Цілі: формування у студентів знань з методології та практичного здійснення фінансової санації та банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур
Оцінювання: Перевірка і оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у процесі поточного, рубіжного і підсумкового контролю. Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі іспиту згідно з навчальним планом з метою оцінки обсягу і якості знань і вмінь студентів, навичок виконання фінансово- економічних розрахунків відповідно до моделі магістра.
Теми: Прорама підготовки складається з двох розділів. Перший розділ включає 5 тем, другий розділ включає 6 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Лачкова
Розділ: 74, Тести: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися