Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансовий менеджмент у банках"
Опис: Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 07- управління та адміністрування, 072 - фінанси, банківська справа та страхування, магістр.
Характеристика навчальної дисципліни: змістових модулів – 2, денна, заочна та дистанційна форма навчання.
Загальна кількість годин – 120 (лекції - 22; практичні (семінарськи) -18; самостійна - 80).
Цілі: надати студентам теоретичні знання та прищепити практичні навички щодо щодо принципів, прийомів і методів управління комерційним банком
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни ««Фінансовий менеджмент у банку» застосовується поточний, проміжний і підсумковий контроль знань. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.
Остаточна оцінка за дисципліною формується виходячи з результатів проміжного контролю та екзамену.
Теми: Перший змістовний модуль включає 4 теми. Другий змістовний модуль включає 5 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Лачкова, Олена Валеріївна Жилякова
Розділ: 59, Тести: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися