Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Психологія управління та конфліктологія"
Опис: Мета викладання дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» є формування вмінь психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально – психологічного клімату в колективі, формування знань про виникнення та подолання конфліктних ситуацій в сфері обслуговування, набуття практичних навичок результативного розв`язання конфліктних ситуацій.
Цілі: У процесі вивчення курсу студенти повинні набути наступні компетенції :
- усвідомлювати те , що управлінська діяльність ґрунтується на знанні
та вмілому використанні психологічних чинників як основи цієї діяльності ;
- про психологічне забезпечення професійної діяльності менеджерів,
включаючи вирішення проблем професійного самовизначення управлінського персоналу, його професійної підготовки і підвищення кваліфікації;
- поняття та структура конфлікту;
- функції конфлікту;
- особливості конфліктів в діяльності менеджера в сфері обслуговування, та практичні навички виходу із конфлікту;
- про шляхи пошуку та активізація резервів персоналу, включаючи оцінку та
добір фахівців усіх рівнів для потреб організації.
Мова: Українська
Викладачі: Валентина Анатоліївна Віннікова
Розділ: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися