Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка підприємства, 075, 296"
Опис: «Економіка підприємства» належить до тих навчальних дисциплін, які є базовими загальнообов’язковими для підготовки фахівців більшості спеціальностей у вищих навчальних закладах згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Вона передбачає засвоєння студентами теоретичних положень про економіку підприємств різних галузей, а також отримання навичок вирішення конкретних завдань, які пов’язані з різноманітними аспектами діяльності підприємства
Цілі: надання студентам ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки
Оцінювання: Екзамен. Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи.
Теми: ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ І ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТЕМА 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
ТЕМА 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 4. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ТЕМА 5. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ
ТЕМА 6. Планування діяльності підприємства
ТЕМА 7. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
ТЕМА 8. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 9. ІНВЕСТИЦІЇ
ТЕМА 10. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТЕМА 11. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 13. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 14. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТЕМА 15. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Ресурси: Рекомендована базова література, додаткова література, інформаційні ресурси
Метод навчання: На лекціях є пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної; словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських та практичних заняттях – методом розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод логічного аналізу (розв’язання проблемних ситуацій та завдань)
Мова: Українська
Викладачі: Олена Валентинівна Михайлова
Розділ: 47, Тести: 12
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик