Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи наукових досліджень"
Опис: Дисципліна призначена для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Цілі: Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів вміння досліджувати, аналізувати і використовувати різні методи наукових досліджень та оволодінні методиками і засобами їх організації для підготовки висококваліфікованих фахівців готельно-ресторанної справи.
Оцінювання: Залік. Тестовий контроль
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Михайлівна Кирилюк
Розділ: 9, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися