Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік зовнішньо-економічної діяльності"
Опис: Напрям підготовки 071 "Облік і оподаткування". Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь): бакалавр. 90 год ( 24 год. - лекції, 24-год. - практичні, 42 год. - самостійна робота).

Цілі: надання студентам теоретичних знань з курсу та формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій
Оцінювання: систематичний поточний комплексний контроль, залік.
Теми: Курс містить вісім тем.
Ресурси: Начальна, допоміжна, нормативна література та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі дисципліни
Мова: Українська
Викладачі: Олена Вячеславівна Топоркова
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися