Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація спеціальних форм обслуговування"
Опис: для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Цілі: формування у студентів здатності виконувати організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; формування комплексу спеціальних знань у сфері ресторанного бізнесу; набуття навичок з розробки стратегії розвитку закладів ресторанного господарства.
Оцінювання: залік. Контроль: усний і письмовий, поточний і підсумковий.
Теми: курс містить 4 теми
Ресурси: законодавча база, рекомендована література, інформаційні ресурси наведено у робочій програмі
Метод навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Мова: Українська
Викладачі: Надія Володимирівна Полстяна
Розділ: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися