Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Транснаціональні корпорації"
Опис: Дисципліна "Транснаціональні корпорації"; спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" ; рівень вищої освіти - бакалаврський
Цілі: Мета дисципліни полягає у вивченні студентами теоретичних основ щодо сутності сучасних ТНК, особливостей впливу ТНК на міжнародну економіку; дослідити практичні аспекти функціонування ТНК (особливості реалізації стратегій та фінансово-економічного механізму функціонування ТНК, аспекти регулювання транснаціональної діяльності) та сприяти формуванню сучасного економічного мислення в умовах ринкового середовища.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні заміри на семінарських заняттях. Методи проміжного контролю – контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: 11 тем
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Мова: Українська
Викладачі: Неля Федоренко, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 10, Тести: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися