Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологія м'ясних продуктів функціонального призначення"
Опис: Програма вивчення навчальної дисципліни «Технології м’ясних продуктів функціонального призначення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 181 “Харчові технології» ОПП «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології м’ясних продуктів функціонального призначення.
Цілі: Метою викладання навчальної дисципліни «Технології м’ясних продуктів функціонального призначення» є формування професійних компетентностей щодо сучасних технологічних процесів, теоретичних та експериментальних досліджень виробництва харчової продукції функціонального призначення в залежності від фізіологічного стану певних контингентів населення і роду їх діяльності.
Оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (іспиту).
Теми: Тема 1. Класифікації харчових продуктів.
Тема 2. Загальна характеристика функціональних інгредієнтів, що використовуються у харовій промисловості.
Тема 3. Технологія низькокалорійних м’ясопродуктів з харчовими волокнами.
Тема 4. Технологія функціональних м’ясопродуктів, збагачених вітамінами.
Тема 5. Технологія функціональних м’ясопродуктів, збагачених мінеральними речовинами
Тема 6. Технологія функціональних м’ясопродуктів, збагачених поліненасиченими жирними кислотами
Тема 7. Технологія функціональних м’ясопродуктів, збагачених пробіотиками та пребіотиками.
Мова: Українська
Викладачі: Наталия Валеріївна Камсуліна, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 10, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися