Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Статистика"
Опис: Мета викладання дисципліни “Статистика” – сформувати теоретичні знання і практичні навички використання статистичних методів збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти :
- застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження;;
- здійснювати статистичну обробку матеріалів спостереження;
- розраховувати та аналізувати всі види узагальнюючих показників;
- будувати та аналізувати ряди динаміки;
- розрахувати показники вимірювання тісноти зв’язку;
- аналізувати результати статистичних досліджень і зробити науково обґрунтовані висновки.
Оцінювання: Залік. Тестовий контроль
Теми: Розділ 1. Статистичні методи збору, систематизації та узагальнення інформації про соціально-економічні явища.
1.1. Методологічні засади статистики.
1.2. Статистичне спостереження.
1.3. Зведення і групування статистичних даних.
1.4. Узагальнюючі статистичні показники.
1.5. Аналіз рядів розподілу.
1.6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.
Розділ 2. Статистичні методи оцінки динаміки соціально-економічних явищ та вимірювання їх взаємозв’язку.
2.1. Статистичні методи вимірювання зв’язків.
2.2 Аналіз рядів динаміки.
2.3. Індексний метод.
2.4. Вибірковий метод.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Горошанська
Розділ: 11, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик