Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Статистика"
Опис: Мета викладання дисципліни “Статистика” – сформувати теоретичні знання і практичні навички використання статистичних методів збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти :
- застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження;;
- здійснювати статистичну обробку матеріалів спостереження;
- розраховувати та аналізувати всі види узагальнюючих показників;
- будувати та аналізувати ряди динаміки;
- розрахувати показники вимірювання тісноти зв’язку;
- аналізувати результати статистичних досліджень і зробити науково обґрунтовані висновки.
Оцінювання: Залік.
Тестовий контроль
Теми: Розділ 1. Статистичні методи збору, систематизації та узагальнення інформації про соціально-економічні явища

Тема 1.1. Методологічні засади статистики
Тема 1.2. Статистичне спостереження
Тема 1.3. Зведення і групування статистичних даних
Тема 1.4. Узагальнюючі статистичні показники
Тема 1.5. Аналіз рядів розподілу
Тема 1.6 Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів

Розділ 2. Статистичні методи оцінки динаміки соціально-економічних
явищ та вимірювання їх взаємозв’язку

Тема 2.1. Статистичні методи вимірювання зв’язків
Тема 2.2. Аналіз рядів динаміки
Тема 2.3. Індексний метод
Тема 2.4. Вибірковий метод

Мова: Українська
Викладачі: Олена Горошанська
Розділ: 11, Тести: 5, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися