Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація обліку"
Опис: Метою викладання навчальної дисципліни "Організація обліку"; є отримання знань з організації облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: принципові основи й методи організації обліку на підприємстві; вміти: в умовах діяльності підприємства раціонально створювати організаційні структури облікового, контрольного й аналітичного процесу; формувати носії інформації; організовувати роботу виконавців; розв’язувати питання інформаційного, організаційного забезпечення; практично вирішувати всі нетипові ситуації в галузі організації обліку, контролю й аналізу в межах діючих підприємств.
Оцінювання: Підсумкові тести, іспит
Теми: Розділ 1. Основи організації обліку.
Тема 1. Основи організації обліку
Тема 2. Організація забезпечення та перспективного розвитку обліку
Тема 3. Організація облікового процесу
Тема 4. Організація праці персоналу, зайнятого обліком
Розділ ІІ. Організація обліку з окремими ділянками.
Тема 1. Організація обліку довгострокових активів
Тема 2. Організація обліку оборотних активів
Тема 3. Організація обліку власного капіталу
Тема 4. Організація обліку зобов’язань
Тема 5. Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємства
Тема 6. Організація податкового та управлінського обліку
Метод навчання: Для ефективного засвоєння матеріалу дисципліни «Організація обліку» у викладанні використовуються наступні методи навчання:
пояснювально-ілюстративний;
частково-пошуковий;
дослідницький;
навчання у співробітництві.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Бочуля
Розділ: 13, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися