Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологія галузі. Розділ "Технологія хліба"
Опис: дисципліна призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології»
Цілі: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з технології галузі, вибору раціональних технологічних схем перероблення сировини в готову продукцію з урахуванням її технологічних властивостей та сучасного обладнання, забезпечення безпечності та нешкідливості технологічних процесів, а також вимог споживачів до якості та безпеки готової продукції.
Оцінювання: поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи,
підсумковий контроль - письмовий іспит
Ресурси: Інтернет ресурси, підручники, методичні вказівки
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Георгіївна Олійник
Розділ: 24, Тести: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися