Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фахова мова та ділова комунікація"
Опис: Дисципліна призначена для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальністю 181 «Харчові технології».
Цілі: Формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
Оцінювання: залік
Теми: Курс містить вісім тем
Ресурси: Законодавча база, допоміжна література, словники, інформаційні ресурси, наведені у робочій програмі дисципліни
Метод навчання: Тестова діагностика, співбесіда, семінар-дискусія, семінар-заслуховування, відеосемінар, репродуктивна бесіда
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Миколаївна Руденко
Розділ: 6, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися