Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт"
Опис: Механізація ВРТС робіт є спеціальним курсом циклу технічних дисциплін для інженерів-механіків харчових виробництв. Дисципліна розглядає основні види і класифікацію вантажів, транспортуючі машини і механізми, вантажопідйомні машини і механізми, акумулюючи пристрої галузі та надає основні напрями механізації ВРТС робіт у різних галузях харчової промисловості.
Цілі: Метою дисципліни єпідготовка студентів до виробничо-технологічної діяльності, пов’язаною з експлуатацією транспортуючих машин і механізмів, вантажопідйомних машин різних технологічних автоматизованих комплексів харчових виробництв з застосуванням комп’ютерних технологій; надбання студентами практичних навичок використання отриманих знань у результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових та загально-технічних дисциплін, а також рішення інженерних задач пов’язаних з повною комплексною механізацією.
Оцінювання: Система оцінювання знань студентів за дисципліною базується на критеріях оцінювання знань студентів навчального процесу ХДУХТ. Академічні успіхи студентів визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується в університеті. Переведення на національну та ECTS оцінку здійснюється відповідно до шкали оцінок згідно з таблицею співставлення шкал.
Теми: 1. Машини для транспортування безперервної дії. Загальні положення.
2. Стрічкові конвеєри.
3. Елеватори.
4. Ланцюгові конвеєри.
Метод навчання: 1. Лекційні заняття
2. Практичні роботи
3. Самостійна робота
Мова: Українська
Викладачі: Григорій Вікторович Дейниченко, Андрій Леонтійович Фощан, Андрій Олександрович Шевченко
Розділ: 6, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися