Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Німецька мова професійного спрямування"
Опис: «Німецька мова професійного спрямування» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів спеціальностей 181 «Харчові технології». Протягом вивчення курсу «Німецька мова професійного спрямування» студенти вдосконалюють навички з граматики, лексики, розширюють свої комунікативні компетенції. На етапі оволодіння німецькою мовою збільшується роль розвитку граматичних, лексичних, мовних навичок у професійній сфері, що є передумовою розширення словникового запасу студентів, які готуються до самостійного спілкування. Вивчення лексики, повторення граматичного матеріалу поєднують суто фахову спрямованість з повсякденним аспектом спілкування.
Цілі: Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Оцінювання: Протіжний та поточний контроль - залік
Метод навчання: Метод дискусії, метод розгорнутої бесіди, метод розв’язання проблемних ситуацій, метод самоконтролю, метод рольових та ділових ігор, письмове опитування; дискусійні слухання, «мозковий штурм» – завдання-експромт для вирішення на місці.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Анатоліївна Скриннік
Розділ: 25, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися