Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Німецька мова професійного спрямування"
Опис: «Ділова німецька мова» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальностей 181 «Харчові технології» та 073 «Менеджмент». Протягом вивчення курсу «Ділова німецька мова» студенти вдосконалюють набуті навички з граматики, лексики, розширюють свої комунікативні компетенції. На етапі оволодіння діловою англійською мовою збільшується роль розвитку мовних навичок у сфері ділового спілкування, що є передумовою розширення словникового запасу студентів для ділового спілкування з зарубіжними партнерами. Студенти готуються до самостійного спілкування. Вивчення лексики, повторення граматичного матеріалу поєднують суто фахову спрямованість з повсякденним та діловим аспектами спілкування.
Цілі: Формування необхідної комунікативної спроможності в сферах наукового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена дослідницькими потребами науковця; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела
Оцінювання: Протіжний та поточний контроль - залік
Метод навчання: Метод дискусії, метод розгорнутої бесіди, метод розв’язання проблемних ситуацій, метод самоконтролю, метод рольових та ділових ігор, письмове опитування; дискусійні слухання, «мозковий штурм» – завдання-експромт для вирішення на місці.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Анатоліївна Скриннік
Розділ: 24, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик