Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Бюджетний менеджмент"
Опис: Робоча програма нормативної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Цілі: Мета вивчення дисципліни – надання майбутнім фахівцям з фінансів. банківської справи та страхування знань щодо прийомів і методів, які використовують органи законодавчої та виконавчої влади в процесі управління бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків, та формування практичних навичок їх застосування в професійній діяльності.
Оцінювання: Форма контролю - залік.
Теми: Зміст дисципліни розкрито у десяти темах:

Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту
Тема 2. Бюджет держави як об’єкт управління
Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом
Тема 4. Бюджетний процес та організація бюджетного планування в Україні
Тема 5. Організація виконання дохідної частини бюджету
Тема 6. Організація, методи та види бюджетного фінансування
Тема 7. Регулювання міжбюджетних потоків
Тема 8. Облік виконання бюджету
Тема 9. Звітність про виконання бюджету
Тема 10. Контроль за виконанням бюджету
Метод навчання: Дистанційно
Мова: Українська
Викладачі: Інна Бігдан
Розділ: 23, Тести: 3, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися