Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік у бюджетних установах"
Опис: Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами професійних знань з обліку в бюджетних установах, спрямованих на раціональну організацію бухгалтерського обліку та оперативного економічного контролю, вивчення теорії та практики організації бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати економічну сутність об’єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації; зміст нормативно-правових документів, регламентують облік у бюджетних установах. Викладання даного курсу передбачає набуття студентами необхідних навичок зі складання бухгалтерських документів; заповнення бухгалтерських регістрів, а також основ ведення обліку в бюджетних установах.
Оцінювання: Контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування на семінарських та практичних заняттях, а також написанням контрольних робіт за темами дисципліни.
Вивчення дисципліни передбачає поточний модульний контроль та завершується складанням іспиту.
Теми: ЗМІСТОВНИЙ МОДІЛЬ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Тема 1. Основи побудови обліку в бюджетних установах
Тема 2. Облік доходів і видатків.
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОБЛІК ЗАПАСІВ, ВИТРАТ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.
Тема 5. Облік необоротних активів
Тема 6. Облік нематеріальних активів
Тема 7. Облік запасів
Тема 8. Облік доходів та витрат
Тема 9. Облік власного капіталу
Тема 10. Облік фінансових результатів
Тема 11. Облік результатів виконання кошторису
Тема 12. Інвентаризація в системі бюджетних установ
Мова: Українська
Викладачі: Анастасія Кашперська
Розділ: 13, Тести: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися