Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинговий менеджмент"
Опис: «Маркетинговий менеджмент» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 Маркетинг».
Цілі: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо вивчення принципів, завдань та функцій управління процесами маркетингової діяльності підприємства
Оцінювання: проміжний контроль зі змістових модулів, іспит
Теми: курс містить десять тем
Ресурси: законодавча, додаткова, інформаційна література наведена у робочій програмі дисципліни
Метод навчання: методи організації та здійснення навчальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчання; методи контролю і самоконтролю
Мова: Українська
Викладачі: Марія Михайлова, Наталія Леонідівна Савицька
Розділ: 11
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися