Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Поглиблене вивчення іноземної мови (English)"
Опис: Дисципліна є нормативною.Кількість кредитів – 4, загальна кількість годин – 120, з них аудиторних – 32, практичних – 32, самостійна робота – 88 викладається на першому курсі протягом одного семестру, містить два модулі та закінчується заліком.
Цілі: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Оцінювання: Поточний та ідсумковий контроль здійснюється у процесі заліку
Теми: Курс містить 16 тем.
Ресурси: Ресурси наведено у робочій програмі
Метод навчання: практичні заняття, усний і письмовий контроль у формі тестів
Мова: Українська
Викладачі: Аліна Олексіївна Колесник, Ігор Іванович Ковьях, Олена Олегівна Мануєнкова, Олена Миколаївна Муравйова, Людмила Анатоліївна Подворна, Інна Володимирівна Удовенко
Розділ: 1, Проекти: 20
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися