Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Облік і аудит"
Опис: У сучасних умовах господарювання система бухгалтерського обліку та аудиту є невід`ємною складовою в управлінні будь-якого суб’єкта господарювання, оскільки виступає одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, яка необхідна для прийняття та реалізації управлінських рішень. Враховуючи важливість бухгалтерського обліку та аудиту, необхідно забезпечити його ефективне функціонування, що є можливим лише за належної його організації. Раціональна організація обліку та аудиту дозволяє удосконалювати документування господарських операцій і документообіг, обробку інформаційних даних, ефективно використовувати робочий час персоналу облікових служб, формувати оперативно і своєчасно достовірну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
Цілі: Мета викладання дисципліни "Облік і аудит" – забезпечення майбутніх спеціалістів високим рівнем необхідних знань з теоретичних та практичних основ бухгалтерського обліку а аудиту, активізації мислення й уміння самостійно розбиратися в основних питаннях бухгалтерського обліку та аудиту.
Оцінювання: Підсумкові тестові завдання за темами
Теми: Дисципліна охоплює 12 тем
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Бочуля, Ірина Коробкіна, Ольга Олександрівна Кваша, Татьяна Наумова
Розділ: 14
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися