Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Операційний менеджмент"
Опис: Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціальність 073«Менеджмент»; освітній ступінь: бакалавр.
Цілі: Формування у студентів компетентностей щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств, розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних систем як основи забезпечення досягнення місії підприємства.
Оцінювання: Поточний, модульний та семестровий контроль.
Теми: Курс містить 9 тем.
Ресурси: Навчальна і наукова література; інтернет-література з українського законодавства, з дисципліни.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сергіївна Ткачова
Розділ: 9, Тести: 8
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик