Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Система прикладних методів менеджменту торгівлі та РГ"
Опис: Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"; спеціальність 073 "Менеджмент"; освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій і адміністрування"; освітній ступінь: магістр.
Цілі: формування системи знань та комплексу спеціальних вмінь щодо здійснення ефективного управління підприємствами торгівлі та ресторанного господарства.
Оцінювання: Поточний, модульний, семестровий контроль.
Теми: Курс містить 9 тем.
Ресурси: Навчальна і наукова література, інтернет-література з українського законодавства, з дисципліни.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сергіївна Ткачова
Розділ: 9, Тести: 9
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик