Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технічна мікробіологія"
Опис: Викладання дисципліни грунтується на діалектично-матеріалістичному світогляді, який відображає закономірності розвитку природи, а саме взаємодії живої клітини з навколишнім середовищем, взаємозв’язок функції і форми, боротьбу протилежностей.
Цілі: Вивчення курсу ставить своїм завданням навчити майбутніх спеціалістів теоретичним основам і практичним навичкам організації раціональних умов переробки, зберігання і реалізації харчових продуктів.
Оцінювання: Підсумковий контроль проводиться у вигляді письмового іспиту. Під час складання письмового іспиту студент може набрати максимально 40 балів. Під час оцінювання відповідей студентів на теоретичні запитання враховуються такі якісні показники відповідей:
– глибина (згідно з вивченим теоретичним узагальненням);
– свідомість (уміння застосовувати інформацію);
– повнота (узгодженість обсягу програми та інформації підручників).
Під час оцінювання враховується кількість та характер помилок (суттєві чи несуттєві).
Теми: Мікробіологія як наука та її завдання у формуванні професійної кваліфікації товарознавців. Принципи нормування продовольчої сировини та харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Мікробіологія м'яса та м'ясних продуктів. Мікробіологія молока та молочних продуктів. Мікробіологія яєць та яєчних продуктів. Мікробіологія риби та рибних продуктів. Мікробіологія консервів та пресервів. Мікрофлора зерна та борошна. Мікрофлора хлібобулочних та макаронних виробів. Мікробіологія плодів та овочів і продуктів їхньої переробки. Мікробіологія кулінарних виробів
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Владленівна Євлаш
Розділ: 11, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися