Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Страхові послуги та соціальне страхування"
Опис: Галузі знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь: бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни: змістовних модулів - 3, дистанційна форма навчання.
Загальна кількість годин- 180 ( лекції - 32, практичні заняття - 28, самостійна робота - 120)
Цілі: Мета викладання дисципліни «Страхові послуги та соціальне страхування» - формування знань щодо змісту та організації роботи страхового ринка; формування у студентів системи базових знань з теоретичних питань та набуття практичних навичок щодо організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування.
Оцінювання: Підсумковий контроль:іспит
Теми: Курс складається з 15 тем
Мова: Українська
Викладачі: Олена Валеріївна Жилякова
Розділ: 18, Тести: 10, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися