Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Торговельні мережі"
Опис: Дослідження розвитку торговельних мереж, розуміння їх соціально-економічної сутності та принципів функціонування дасть можливість сучасному фахівцю отримати знання і навички щодо ефективного ведення такої форми торгового бізнесу.
Основним завданням курсу є озброєння студентів глибокими теоретичними знаннями з всієї сукупності організаційних, торговельно-технологічних операцій і процесів, що відбуваються в мережевому секторі роздрібної торгівлі.
Цілі: Метою викладання дисципліни є дослідження розвитку торговельних мереж, розуміння їх соціально-економічної сутності та принципів їх функціонування.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни «Торговельні мережі» застосовуються поточний, проміжний та підсумковий контроль знань.
Теми: Курс дисципліни складається з 8 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сподар
Розділ: 11, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися