Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Вища та прикладна математика"
Опис: Дисципліна «Вища та прикладна математика» призначена для студентів спеціальностей 051 "Економіка", 292 „Міжнародні економічні відносини”, 075 „Маркетинг”, 071 "Облік і оподаткування", 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” економічного та обліково-фінансового факультетів денної та заочної форм навчання
Цілі: Надання студентам знань та навичок:
– використання математичних методів у дослідженнях під час підготовки різних проектів, зокрема у науково-дослідній роботі;
– розробки та аналізу математичних моделей різних, зокрема економічних, процесів;
– застосування різний математичний інструментарій під час розв’язання конкретних задач галузі.
Оцінювання: Поточний контроль, залік (1 семестр), іспит (2 семестр)
Теми: 1.Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії.
2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної.
3. Інтегральне числення функції однієї змінної. Невизначені та визначені інтеграли.
4. Диференціальні рівняння. Ряди.
5. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей.
6. Елементи математичної статистики.
Інша інформація: ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного під час планування та організації виробництва, аналізу економічних процесів на підприємствах та в організаціях галузі громадського харчування; розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури; підготовка студентів до науково-дослідної роботи.
Метод навчання: словесні; наочні; методи контролю і самоконтролю
Мова: Українська
Викладачі: Марина Сергіївна Софронова
Розділ: 61, Тести: 3, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися