Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки"
Опис: Теплотехніка – технічна наука, яка вивчає проблеми одержання та практичного використання теплоти в різних галузях промисловості, сільському господарстві, на транспорті та в побуті.
Цілі: Мета викладання дисципліни полягає в наданні студентам знань та навичок для успішного засвоєння ними спеціальних дисциплін: “Теплового та холодильного обладнання підприємств харчування”; “Процесів та апаратів харчових виробництв”; “Тепло- та енргозабезпечення підприємств галузі”; “Технології харчового виробництва та консервування”.
Оцінювання: Оцінювання за дисципліною проводиться шляхом виконання та захистом кожним студентом розрахунково-графічної роботи
Теми: Теоретичну базу теплотехніки становлять технічна термодинаміка та теорія теплообміну (останню називають також „теплопередачею”); відповідно ці два розділи утворюють загальний курс теплотехніки.
Ресурси: Ресурс складаються з лекційного материалу, голосарію та додаткових документів, дляпідготовки та виконнання завдань РГР
Мова: Українська
Викладачі: Микола Анатолійович Чеканов, Ігор Миколайович Павлюк
Розділ: 64, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися