Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі"
Опис:
У робочій програмі висвітлено основні підходи до безпеки споживачів у готелях та ресторанах. Розглянуті питання безпеки сировини, виробництва кулінарної продукції та безпосередньо обслуговування споживачів.
Цілі: Головною метою викладання курсу є: формування у студентів системи знань
про шляхи виникнення небезпеки під час надання послуг у сфері обслуговування;
надання студентам комплексу знань щодо методів і засобів забезпечення безпеки
послуг в готельному і ресторанному бізнесі; формування у студентів компетенцій
щодо створення систем безпеки послуг в готельно - ресторанному бізнесі
Оцінювання: Курс дисципліни викладається у 8 семестрі, має2 змістовних модулі у
яких розглянуто 10 тем, які викладені у робочій програмі. Оцінювання
дисципліни закінчується заліком.
Теми: Дисципліна містить 2 модлі та 10 тем.
Ресурси: Літературні джерела , якими можуть користуватися студенти налічують
49 примірників та навчальний посібник Л.П. Малюк, Л.М. Варипаєва
Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі. Навчальний посібник.
Харків, ХДУХТ, 2015. – 125 с.
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Петрівна Малюк, Людмила Миронівна Варипаєва
Розділ: 19, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися