Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні валютно-фінансові відносини"
Опис: Дисципліна складається з 4-х розділів, загальна кількість годин - 240. Спеціальність 2929 "Міжнародні економічні відносини", рівень освіти - перший (бакалаврський)
Цілі: полягає у вивченні студентами теоретико-методологічних основ функціонування світових фінансів, сутності та чинників домінуючих тенденцій розвитку світового фінансового середовища, основних інструментів, принципів та методів проведення операцій на валютних та фінансових ринках, проблем сучасних економік і фінансової інтеграції, теоретичних положень та практичних засад майбутнього розвитку міжнародної фінансової системи.
Оцінювання: Проміжний контроль. Підсумковий контроль. Іспит.
Теми: Дисципліна складається з 17 тем.
Ресурси: 1. Андросова Т.В. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі: конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова.–Х. : Видавництво «Форт», 2016. –156 с.
2. Величко К.Ю. Міжнародні валютно-фінансові відносини: конспект лекцій / К.Ю. Величко, О.О. Тищенко, О.І. Печенка.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2671
3. Міжнародні фінанси : навч. посібник / Т.В. Андросова, Т.В. Шталь, О.О. Тищенко, Ю.Б. Доброскок. – Харків: «Видавництво «Форт», 2015. – 230 с.
4. Міжнародні фінанси : навч. посібник / І.І. Д’яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д’яконової. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с.
Мова: Українська
Викладачі: Татьяна Васильевна Андросова, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися