Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні валютно-фінансові відносини"
Опис: Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки: 6.030503«Міжнародна економіка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Загальна кількість годин - 240 (лекції - 56; практичні - 56; самостійна - 128).
Дисципліна містить 4 змістовні розділи.
Цілі: Полягають в засвоєнні знань щодо теоретико-методологічних основ функціонування світових фінансів, сутності та чинників домінуючих тенденцій розвитку світового фінансового середовища.
Оцінювання: Проміжний контроль. Підсумковий контроль. Іспит.
Теми: Дисципліна складається з 17 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Олегівна Тищенко
Розділ: 7
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик