Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинг"
Опис: Предметом курсу є формування у майбутніх фахівців системи знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів в умовах ринкової економіки, набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань щодо просування товарів на ринок з урахуванням потреб споживачів та формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти: дати аналіз ринкового середовища, проводити сегментацію ринку, вибір цільових ринків, позиціонування товарів на ринках; розробити маркетингову товарну, цінову політики та політику розподілу, комунікацій; визначати еластичність попиту на товари та послуги, етапи життєвого циклу товарів, рівні каналів збуту товарів, альтернативні канали збуту; давати оцінку конкурентоспроможності товару; планувати та здійснювати рекламні заходи; проводити аналіз господарського портфеля діяльності фірми; оволодіти заходами маркетингового контролю.
Оцінювання: Оцінювання знань студентів проводиться у два етапи: змістовий контроль та залік.
Теми: Курс містить 10 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Сергіївна Олініченко, Олена Валентинівна Жегус
Розділ: 11, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися