Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Біохімія"
Опис: Напрям підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія»,Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.
характеристика навчальної дисципліни:змістовних модулів - 2, дистанційна форма навчання. загальна кількість годин - 108 (лекцій - 24,лабораторні - 30, самостійна робота - 26, індівідуальна робота - 28
Цілі: дати глибокі знання основних розділів біологічної хімії, котрі пояснюють біохімічні процеси, що відбуваються при зберіганні та технологічній обробці харчових продуктів, ферментативні перетворення білків, вуглеводів та ліпідів у живих організмах, основні шляхи біосинтезу органічних речовин, особливості біохімічних процесів у біотехнологічному виробництві.
Оцінювання: іспит
Теми: змістовні модулі містять: модуль1 - 6 тем; модуль 2 - 5 тем
Мова: Українська
Викладачі: Максим Леонідович Серік
Розділ: 13, Тести: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися