Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економічна теорія"
Опис: Розкриває теоретичні засади сучасних економічних шкіл, виявляє закономірності розвитку ринкової економіки, з’ясовує основні риси та особливості розвитку перехідних економік, розкриває закономірності суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці, аналізує сучасні проблеми глобалізації світогосподарських зв’язків та шляхи вирішення загально цивілізаційних проблем людства, дозволяє використовувати компетентнісний підхід у формуванні професійних навичок майбутніх фахівців, що навчаються за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 241 «Готельно-ресторанна справа»
Цілі: Формування ґрунтовних економічних знань, логіки економічного мислення та економічної культури, що адекватні ринковим відносинам, а також навчання базовим методам пізнання й аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних із майбутньою практичною діяльністю.
Оцінювання: Поточний контроль, проміжний контроль, підсумковий контроль (іспит)
Теми: Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Тема 2. Економічна система суспільства
Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства
Тема 4.Теорія товару і грошей
Тема 5.Теоретичні засади ринкової економіки
Тема 6.Підприємство та підприємництво в ринковій економіці
Тема 7.Капітал підприємства, його кругообіг та обіг
Тема 8.Капітал сфери обігу
Тема 9.Ринкові відносини в аграрному секторі
Тема 10.Доходи населення, їх формування та розподіл
Тема 11.Держава та її економічні функції
Тема 12.Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Тема 13.Економічні аспекти глобальних проблем
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч
Розділ: 14, Тести: 13, Проекти: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися