Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління якістю товарів"
Опис: Предметом дисципліни є розробка і впровадження систем управління якістю відповідних міжнародним стандартам ISO серії 9000 для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та системного підходу до її реалізації
Цілі: Формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни “Управління якістю товарів” застосовуються поточний, проміжний та підсумковий контроль знань. При цьому враховуються види занять, передбаченs навчальним планом: лекційний матеріал, практичні заняття, самостійна робота.
Теми: Тема 1. Основні поняття та категорії управління якістю.
Тема 2. Вітчизняний досвід управління якістю товарів.
Тема 3. Міжнародний досвід управління якістю товарів.
Тема 4. Принципи TQM та їх вплив на якість продукції
Тема 5. Системи управління якістю товарів на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000
Тема 6. Принципи управління якістю
Тема 7. Методологія управління якістю товарів
Тема 8. Управління якістю продукції на рівні підприємства
Метод навчання: Пояснювальна лекція – словесний метод навчання
Вступна бесіда – словесний метод навчання, що передбачає запитання-відповіді і проводиться як підготовка до практичного заняття.
Репродуктивна бесіда – словесний метод навчання, який спрямований на відтворення раніше засвоєного матеріалу.
Евристична бесіда – словесний метод навчання, в якому викладач за допомогою запитань скеровує студентів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи одержані знання, спостереження.
Дослідницька робота – практичний метод навчання, коли студентам дається завдання, яке вони вирішують самостійно.
Контрольна бесіда – словесний метод навчання, який використовується для перевірки засвоєних знань.
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Василівна Карбівнича
Розділ: 9, Тести: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися