Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Інноваційні технології харчової продукції"
Опис: Викладання дисципліни передбачає ознайомлення студентів з основними шляхами підвищення ефективності діяльності закладів ресторанного господарства в умовах інтеграції ресторанного господарства та окремих галузей харчової промисловості та агропромислового комплексу, визначення переваг міжгалузевої та внутрішньогалузевої кооперації з огляду на доцільність запровадження інноваційних технологічних, управлінських та організаційних досягнень, оволодіння методикою оцінки ефективності функціонування ланцюга «харчова промисловість – ресторанне господарство» (ХП − РГ).
Цілі: Завданням вивчення дисципліни «Інноваційні технології харчової продукції. Модуль 1» є:
 формування у студентів свідомості про необхідність трансформувати одержані міждисциплінарні знання у професійні компетентності;
 узагальнення знань про закономірності функціонування ЗРГ в умовах ефективного використання інновацій АПК та ХПК, що є підставою зростання продуктивних сил суспільства;
 формування у студентів навичок діагностики технологічних систем та визначення траєкторії їх розвитку з урахуванням запровадження інновацій АПК та ХПК;
 пошук та узагальнення відомостей про рівень науково-технологічних розробок АПК та ХПК, нових принципів та способів переробки, виробництва та збереження харчової продукції, удосконалення виробничих процесів;
 підготовка студентів до оволодіння знаннями в області наукових досліджень та розробки технологій харчової продукції в АПК, ХПК та ЗРГ;
 усвідомлення студентами необхідності сприйняття науково-технологічних досліджень та рівня розвитку АПК та ХПК як ефективної основи для удосконалення технологічної діяльності фахівців ЗРГ.
Оцінювання: Залік
Теми: Тема 1. Вступ. Сучасні підходи до формування ефективних напрямів наскрізних технологічних циклів підприємств АПК та ХПК, роль управлінського та виробничого менеджменту ЗРГ в реалізації послідовних з АПК та ХПК технологічних циклів. Інновації в харчовій промисловості: визначення, сутність, класифікація.
Тема 2. Основні закономірності побудови технологічних потоків в ЗРГ, аналіз, переваги та недоліки.
Тема 3. Інноваційні технології виробництва молока та молочної продукції: сучасний стан, перспективи розвитку та використання у логістичному ланцюзі «ресторанне господарство – харчова промисловість».
Тема 4. Інноваційні технології виробництва в рибній промисловості: сучасний стан, перспективи розвитку та використання у логістичному ланцюзі «ресторанне господарство – харчова промисловість».
Тема 5. Інноваційні технології виробництва в м’ясний промисловості: сучасний стан, перспективи розвитку та використання у логістичному ланцюзі «ресторанне господарство – харчова промисловість».
Тема 6. Інноваційні технології виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів: сучасний стан, перспективи розвитку та використання у логістичному ланцюзі «ресторанне господарство – харчова промисловість».
Тема 7. Інноваційні технології виробництва харчоконцентратів: сучасній стан, перспективи розвитку та використання у логістичному ланцюзі «промисловість – ЗРГ».
Тема 8. Інноваційні таро-пакувальні матеріали як інструментарій збільшення терміну зберігання харчової продукції та формування споживчої лояльності (комунікації зі споживачем).
Тема 9. Інновації в технології харчових добавок та їх сумішей, функціональних інгредієнтів: сучасний стан та перспективи розвитку.
Тема 10. Інноваційні технології виробництва готових до споживання страв та напівфабрикатів для їх виробництва: сучасний стан та перспективи розвитку, використання у логістичному ланцюзі «промисловість – ЗРГ».
Ресурси: Інформаційні ресурси
Інша інформація: Дисципліна викладається для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Метод навчання: Пояснювально-ілюстративний метод (аудіо- та відеовізуалізований).
Метод проблемного викладання (ситуативний – кейс-метод), метод розвиваючого навчання (аудио- та відеовізуалізований).
брейнстормінг (мозковий штурм), ділові ігри.
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Олексіївна Гринченко, Раїса Плотнікова, Владислав Семененко
Розділ: 56, Тести: 1, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися