Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Митна справа"
Опис: Дисципліна викладається для студентів-магістрів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Цілі: Метою навчальної дисципліни „Митна справа” є придбання студентами знань, умінь і навичок по вивченню загальних положень митної справи, змістів та характеристик митних режимів, основних положення здійснення митного контролю, оформлення та декларування товарів, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій, основ здійснення митного контролю та оформлення при переміщення та через митний кордон України товарів та інших предметів для професійної діяльності у сфері сучасних зовнішньоекономічних відносинах та комерційної структури ринку.
Оцінювання: а) оцінювання на кожному практичному занятті впродовж семестру;
б) оцінювання індивідуального завдання;
в) оцінювання при складанні іспиту.
Теми: Навчальна дисципліна «Митна справа» складається з двох розділів, які містять п’ять тем.
Розділ І складається з трьох тем:
Тема 1. Державне регулювання митної справи в України.
Тема 2. Митні режими.
Тема 3. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів.
Розділ ІІ складається з двох тем:
Тема 1. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій.
Тема 2. Переміщення через митний кордон України товарів та предметів.
Метод навчання: Навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань:
а) лекції;
б) практичні заняття;
в) індивідуальні консультації;
г) самостійна робота студента.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сорокіна
Розділ: 25, Тести: 5, Проекти: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися