Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи технології галузі"
Опис: Дисципліна «Основи технології галузі» призначена для студентів за спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня освіти бакалавр денної форми навчання спеціалізацій «Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу», «Харчові технології в ресторанній індустрії», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», «Технології харчових продуктів тваринного походження».
Цілі: Ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю та базовими складовими технології галузі; закладання
основ знань для опанування основних технологічних процесів, формування у студентів стратегії майбутньої професійної діяльності, образу професійного майбутнього, уявлення про професійну кар’єру та визначення й закріплення самосвідомості, пов'язаної з професійною спрямованістю.
Оцінювання: Проміжний тестовий контроль
Залік
Теми: Тема 1. Вступ. Ресторанний бізнес: сучасний стан, перспективи та шляхи розвитку.
Тема 2. Характеристика професій в сфері ресторанного бізнесу. Перспективи працевлаштування.
Тема 3. Культура харчування як основа життєдіяльності людини.
Тема 4. Технологічні аспекти карвінгу.
Тема 5. Технологічні аспекти виробництва фуршених страв та закусок.
Тема 6. Технологічні аспекти виробництва харчової продукції (десерти, холодні закуски та ін.).
Тема 7. Технологічні аспекти виробництва страв національної кухні.
Інша інформація: Предмет вивчення пов'язаний з розглядом основ технології продукції галузі, основних властивостей сировини, способів та режимів технологічних операцій, зберігання, транспортування, показників якості напівфабрикатів та готової продукції, які нормуються нормативною документацією.
Метод навчання: Практичні методи навчання дисципліни «Основи технології галузі» організовано у вигляді проведення лабораторних занять. Під час викладання дисципліни передбачено застосування сучасних навчальних технологій: використання ві-деоматеріалів та слайд-шоу, обговорення матеріалу за методом "круглого столу", майстер-класи від кращих фахівців галузі, дегустації інноваційної харчової продукції провідних виробників галузі, проведення екскурсій.
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Олексіївна Гринченко, Тетяна Миколаївна Хаустова, Анна Едуардівна Радченко, Владислав Семененко
Розділ: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися