Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Харчові добавки"
Опис: Дисципліна «Харчові та дієтичні добавки» є дисципліною за вибором ВНЗ циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів. Дисципліна являє собою інтегрований курс, структурно-логічна схема побудови якого передбачає вивчення фізико-хімічних показників добавок, механізму дії та закономірностей перетворень під впливом різних факторів у взаємозв’язку з їх функціонально-технологічними властивостями та технологічним призначенням, ознайомлення з нормативами щодо їх гігієнічної регламентації.
Цілі: Метою викладання дисципліни є забезпечення опанування студентами системи умінь й навичок та набуття відповідних компетенцій, зокрема:
– загально-наукових, які передбачають набуття студентами наукових знань з фізико-хімічних показників харчових та дієтичних добавок, механізму дії та закономірностей перетворень під впливом різних факторів;
– загально-професійних, які спрямовано на ознайомлення з нормативами щодо гігієнічної регламентації харчових та дієтичних добавок, розуміння їх ролі в технологічному процесі виробництва продукції;
– спеціально-професійних, зокрема, здатності використовувати набуті знання під час удосконалення існуючих та розробці нових технологій харчових продуктів, управління їх якістю та безпечністю, здійснення експертизи харчової сировини та продукції на відповідність вимогам нормативних документів;
– соціально-особистих через формування світогляду, розвиток твор-чого мислення, дослідницьких навичок, самостійної роботи з інформаційними матеріалами, екологічної культури, наполегливості у досягненні мети.
Оцінювання: іспит або залік
Теми: 1. Вступ
2. Загальні відомості про харчові добавки
3. Харчові добавки, які покращують зовнішній вигляд харчових продуктів
4. Харчові добавки, які використовуються для формування структури та регулювання текстури харчових продуктів
5. Харчові добавки, що уповільнюють мікробне та окислювальне псування харчової сировини та готових продуктів
6. Харчові добавки, що використовуються для формування аромату та смаку харчових продуктів
7. Технологічні харчові добавки
8. Дієтичні добавки
9. Сучасні тенденції у застосуванні ХДД в технології харчових продуктів
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Андрєєва, Ольга Олексіївна Гринченко, Владислав Семененко
Розділ: 9, Тести: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися