Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теоретичні основи харчових технологій"
Опис: Програма дисципліни «Теоретичні основи харчових технологій» має за мету підкреслити єдність закономірностей побудови технологічних процесів виробництва харчових продуктів, а також зв’язок харчових технологій з законами фундаментальних наук. Під час вивчання дисципліни, студентами розглядаються можливості вдосконалення технологічних процесів виробництва харчової продукції, управління якістю, повного та комплексного використання сировини.
Цілі: Придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань щодо складу та властивостей харчових продуктів, їжі, технологічних систем (сировини, напівфабрикатів), побудови технологічного потоку у вигляді організації технологічного процесу, технологічних факторів, що призводять окремі продукти та технологічні системи до стану споживчої, в т.ч. і кулінарної готовності, вибору науково обґрунтованих методів технологічного впливу на харчові системи, закономірностей зміни харчових продуктів та їх складових під впливом технологічних чинників, а також факторів зовнішнього середовища.
Оцінювання: Екзамен
Теми: 1. Основні закономірності харчових технологій
2. Зміна властивостей основних складових частин сировини
в процесі технологічної обробки
3. Харчові продукти та їхні зміни під час теплової обробки
4. Біохімічні та мікробіологічні основи технології
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Богданович Горальчук, Ольга Олексіївна Гринченко, Олег Котляр, Світлана Омельченко, Ольга Рябець, Владислав Семененко
Розділ: 25, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися