Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Культура харчування"
Опис: Дисципліна «Культура харчування» є вибірковою дисципліною для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології в ресторанній індустрії» ступеня вищої освіти бакалавр
Цілі: надання базових уявлень, вивчення та закріплення знань в області системи харчування сучасної людини з позиції ку-льтури харчування, що сприяють розвитку загальної культури особистості, схильності до етичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній діяльності.
Оцінювання: проміжний тестовий контроль за темами, залік
Теми: 1. Вступ. Значення харчування в еволюції людини.
2. Харчування як фізіологічна потреба життєдіяльності людини.
Мова: Українська
Викладачі: Белла Борисівна Ботштейн, Ольга Олексіївна Гринченко, Владислав Семененко
Розділ: 48, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися