Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Соціологія"
Опис: Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
Цілі: Послідовне вивчення соціальних явищ, що пронизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності з урахуванням профілю університету.
Оцінювання: Залік
Теми: ТЕМА 1. Специфіка та значення соціології як науки
ТЕМА 2. Організація та методика конкретного соціологічного дослідження
ТЕМА 3. Становлення та розвиток соціології як науки про суспільство у світі та в Україні
ТЕМА 4. Суспільство як об’єкт вивчення соціології
ТЕМА 5. Соціальна структура суспільства. Проблеми соціальної рівності й нерівності
ТЕМА 6. Соціальні інститути: сутність функціонування та проблеми трансформації
ТЕМА 7. Соціальні зміни як предмет соціологічної рефлексії
ТЕМА 8. Особистість у системі соціальних зв’язків
ТЕМА 9. Соціологія конфлікту
ТЕМА 10. Соціальне управляння і значення соціальної інформації в управлінському процесі


Метод навчання: Лекція, семінарські заняття
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Лисак
Розділ: 14, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися