Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Опис: Мета викладання дисципліни - формуванні сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємств, маркетингових досліджень зовнішнього ринку, порядку укладення контрактів з іноземними партнерами, організації міжнародних перевезень, митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, функціонування підприємств з іноземними інвестиціями.
Цілі: В процесі набуття практичних навичок студент повинен вміти:-
- формувати експортну програму підприємства та її реалізовувати;
- розробляти та впроваджувати систему застережних заходів щодо потенційних кризових ситуацій під час здійснення зовнішньоторговельних угод;
- раціонально реалізовувати валютно-фінансовий потенціал зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання;
- аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків за сучасними методиками.
Оцінювання: проміжний контроль – контрольна робота, підсумковий контроль - залік
Теми: Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види та механізм регулювання
Теми 1-7
Розділ 2. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Теми 8-17
Мова: Українська
Викладачі: Неля Федоренко, Маргарита Ільченко, Тетяна Володимирівна Коновалова, Наталія Григорівна Ушакова, Лілія Миколаївна Зарецька
Розділ: 58, Тести: 19, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися