Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління результативністю маркетингу"
Опис: Зміст дисципліни «Управління результативністю маркетингу» покликаний розкрити поняття результативності бізнесу і маркетингу; особливості оцінки результативності маркетингу; моделі продуктивності маркетингу; нормативну і контекстуальну моделі оцінки маркетингової результативності; ключові показники маркетингової діяльності та межі їх застосування; поняття «система показників» та вимоги до неї; етапи розробки системи управління результативністю маркетингової діяльності на основі BSC; методичні основи опису бізнес-процесів підприємства; принципи управління якістю; концепцію загального управління якістю та взаємозв’язок якості і результатів бізнесу; сутність процесного підходу у поясненні взаємозв’язку маркетингових процесів, маркетингових активів та результатів; відмінності та характеристики Inbound маркетингу.
Цілі: Метою вивчення дисципліни «Управління результативністю маркетингу» є формування у маркетологів фахових компетентностей щодо діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та визначення комплексу ефективних засобів управління результативністю маркетингу та бізнесу в цілому.
Оцінювання: залік
Теми: 8 тем з дисципліни
Мова: Українська
Викладачі: Ганна Леонідівна Чміль
Розділ: 9
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися