Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління витратами, 051"
Опис: Дисципліна «Управління витратами» вивчає процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання їх економії.
Цілі: Формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.
Оцінювання: Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Управління витратами» проводиться з використанням поточного та підсумкового контролю. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях. Методи підсумкового контролю за дисципліною – іспит.
Теми: РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Мова: Українська
Викладачі: Поліна Василівна Смірнова
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися