Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства, 051"
Опис: Мета викладання дисципліни «Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства» – формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з аналізу і планування господарської діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства та оцінки її ефективності.
Цілі: Формування в уявленні здобувачів вищої освіти взаємозв’язку між теорією і практикою функціонування підприємств торгівлі та ресторанного господарства, ознайомлення з досвідом господарської діяльності підприємств галузі.
Оцінювання: Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: Розділ 1. Управління розвитком підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.
Розділ 2. Результати діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Метод навчання: На лекціях – пояснювально-ілюстративні лекції з елементами проблемної – словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод, візуальне супроводження; на семінарських та практичних заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, брейнстормінг, метод генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової бесіди, дискусії, діалогу.
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко, Олена Валентинівна Михайлова
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик