Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка і планування в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства"
Опис: «Економіка і планування в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства» викладається студентам економічного факультету за спеціальністю 051 «Економіка», відображає специфічні особливості функціонування підприємств даної галузі в суспільному виробництві
Цілі: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з аналізу і планування господарської діяльності підприємств харчування й торгівлі та оцінки її ефективності.
Оцінювання: проміжний контроль - залік, підсумковий контроль - іспит
Теми: Розділ 1. Управління розвитком підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства (містить 5 тем)
Розділ 2. Результати діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства (містить 5 тем)
Ресурси: перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі
Метод навчання: пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, брейнстормінг, метод генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової бесіди, дискусії, діалогу
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко, Олена Валентинівна Михайлова
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик