Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства, 051"
Опис: «Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства» викладається здобувачам вищої освіти ННІЕФ за спеціальністю 051 «Економіка», відображає специфічні особливості функціонування підприємств даної галузі в суспільному виробництві
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з аналізу і планування господарської діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства та оцінки її ефективності.
Оцінювання: Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях.
Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік, екзамен.
Теми: Розділ 1. Управління розвитком підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.
Розділ 2. Результати діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Метод навчання: пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної, лекція-бесіда, аналіз конкретних ситуацій, кейс-метод, брейнстормінг, метод генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової бесіди, дискусії, діалогу
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко, Олена Валентинівна Михайлова
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик