Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Сучасні інструментальні методи дослідження сировини та харчових продуктів"
Опис: Дисципліна призначена для студентів 5-го року навчання за напрямом підготовки 181 ".Харчові технології", спеціалізація "Дієтологія та харчова
безпека".
Дисципліна «Сучасні інструментальні методи дослідження якості харчових продуктів» є однією з важливих дисциплін, яка формує фахівця вищої кваліфікації в галузі харчових технологій та інженерії спеціалізації дієтологія та харчова безпечність на основі сучасних уявлень про властивості продовольчої сировини і харчових продуктів та методах оцінки їх якості.
Створення нових видів продукції з використанням останніх досягнень науки і технології, матеріалів з невідомими раніше властивостями, необхідність визначення нових характеристик як в процесі розробки продукції, так і на всіх стадіях її життєвого циклу зумовили необхідність проведення достовірних випробувань із застосуванням вдосконалених методів і засобів дослідження, які можуть бути реалізовані тільки висококваліфікованими фахівцями.
Дисципліна складається з 4 кредитів, загальна кількість годин складає 120. 80 годин відведено для самостійної роботи та 40 годин аудиторного навчання, з яких 16 годин становлять лекції та 24 години практичні та лабораторні заняття.
Цілі: Метою викладання даної дисципліни є формування у студентів знань в області методів вимірювань і контролю сенсорних і фізико-хімічних показників різних видів матеріалів, товарів і продукції; ознайомлення з теоретичними основами методів сенсорного і фізико-хімічного аналізу та факторами, що впливають на точність і можливість застосування сучасних методик аналізу, які використовуються для проведення фізико-хімічних досліджень.
Основними завданнями викладання дисципліни є:
• ознайомлення з основними методами органолептичної та фізико-хімічного аналізу різних видів матеріалів і продукції;
• освоєння теоретичних основ різних методів досліджень;
• ознайомлення з областями застосування і аналітичними можливостями сучасних методів сенсорного і фізико-хімічного аналізу;
• вивчення будови і принципів функціонування обладнання для проведення досліджень товарів, матеріалів і продукції;
• освоєння методів оцінки показників точності, правильності, повторюваності, відтворюваності методик аналізу;
• вивчення способів відбору і підготовки проб до аналізу;
• розвиток і закріплення практичних навичок щодо застосування методів сенсорного і фізико-хімічного аналізу.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
• основні методи сучасного інструментального аналізу, що застосовується при контролі якості сировини і продукції та проведенні її експертизи.
Оцінювання: Проміжний тестовий контроль
Залік
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Миколаївна Гурікова
Розділ: 6
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися