Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Деталі машин"
Опис: Дисципліна “Деталі машин”, яка досліджує розрахунок та конструювання деталей та вузлів загального призначення, є обов’язковою дисципліною під час підготовки висококваліфікованих фахівців усіх інженерних спеціальностей.
Цілі: Мета дисципліни – це створення загальної інженерної підготовки, оскільки освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності вимагає від студента навичок розрахунків, конструювання, виробництва та експлуатації машин і обладнання.
Оцінювання: Система контролю знань студентів складається з поточного модульного контролю і підсумкового контролю. Форма підсумкового контролю знань – екзамен, що є обов’язковим. На екзамені знання теоретичного матеріалу перевіряється письмовою відповіддю на два питання, а практичні навички – розв’язанням задачі.
Теми: Змістовий модуль 1. З’єднання.
Змістовий модуль 2. Передачі.
Змістовий модуль 3. Деталі та вузли, що забезпечують обертальний рух.
Ресурси: 1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/83706/Детали/
2. http://bse.sci-lib.com/article024461.html/
3. http://www.detalmach.ru/
Мова: Українська
Викладачі: Андрій Олександрович Шевченко
Розділ: 51, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися