Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Проектування підприємств галузі"
Опис:
Завдання навчальної дисципліни – оволодіння професійними знаннями та навичками в області проектування підприємств м’ясної галузі, моделювання технологічних процесів та апаратурно-технологічних схем, рішення проектних технологічних завдань з використанням ПЕОМ та проведення експертизи готових проектів. Знання, одержані в процесі вивчення курсу на лекціях та вміння, придбані в процесі практичних занять, допоможуть майбутнім фахівцям активно впливати на модернізацію виробництва, вносити пропозиції з їх удосконалення, проводити експертизу проектів.
Цілі: Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань і навичок щодо проектування підприємств м’ясної галузі в сучасних умовах з використанням програмних засобів ЕОМ.
Оцінювання: Передбачено декілька видів контролю знань студентів:
1. Попередній - здійснюється для визначення рівня знань студентів. Його метою є виявлення рівня знань та можливо деяке корегування учбового процесу з урахуванням отриманих результатів.
2. Поточний - здійснюється під час проведення практичних занять. Для його оцінювання використовуються тестові завдання та ситуаційні завдання.
3.Проміжний - здійснюється для узагальнення знань з окремих тем дисципліни, які об’єднані в один великий блок.
4.Підсумковий - здійснюється під час проведення заліку з усього курсу дисципліни та іспиту.
Оцінювання знань та вмінь студентів враховує види занять, передбачених навчальним планом (лекційні та практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота, контрольні роботи для студентів заочної форми навчання).
Теми: Вступ. Мета і завдання курсу, його структура, взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Особливості діяльності підприємств галузі в сучасних умовах, вплив цих умов на прийняття проектних рішень. Роль спеціаліста в модернізації сучасних підходів до проектування підприємств м’ясної і птахопереробної промисловості.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Анатоліївна Большакова, Олена Борисівна Дроменко, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 21, Тести: 1, Проекти: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися