Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"
Опис: Загальна кількість годин – 105 (лекції – 16, лабораторні – 36 самостійна робота – 53). Дисципліна призначена для формування у студентів вмінь та навичок стосоно оцінювання та забезпечення якості виконуваних робіт; здатності організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів; здатності забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації
Цілі: Одержання студентами знань про науково-дослідну діяльність та придбання навичок проведення самостійних досліджень.
Оцінювання: исципліна передбачає контроль за темами, захист виконаних лабраторних робіт та підсумковий контроль у вигляді
Теми: Тема 1. Вступ. Поняття «якість». Системи управління якістю.
Тема 2.Системи забезпечення якості, що використовуються для харчових продуктів.
Тема 3.Формування якості харчової продукції.
Тема 4. Комплексна оцінка якості продукції галузі.
Тема 5. Проблема безпеки харчових продуктів.
Тема 6. Забезпечення хімічної безпеки продукції галузі.
Тема 7. Забезпечення біологічної безпеки продукції галузі.
Тема 8. Шляхи забруднення продукції галузі генетично-модифікованими організмами.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Гайдарівна Шидакова-Каменюка
Розділ: 13, Тести: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися