Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетингова товарна політика"
Опис: Дисципліна викладається для спеціальності 075 Маркетинг; студентам освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Загальна кількість 120 годин. (лекцій 30, практичні 30, самостійна робота 60).
Цілі: є формування у студентів загальних та фахових компетентностей, щодо оргаанізації, управління, реалізації та контролю мерчандайзингової діяльності виробничих та рітейлорських підприємств
Оцінювання: Усне опитування, презентація доповідей (рефератів), консультації, співбесіда, перевірка виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових модулів, іспит.
Теми: Змістовий модуль містить 7 тем
Ресурси: аконодавча база, навчальні посібники, інтернет ресурси, які перелічені у робочій програмі дисципліни
Метод навчання: Проблемні лекції, лекції з елементами бесіди, міні-лекція з елементами евристичної бесіди, блоковий метод, використання банку візуального супроводження, використання опорних конспектів.


Мова: Українська
Викладачі: Ольга Миколаївна Прядко
Розділ: 13
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися